Tu najdete odgovore na pogosto zastavljena vprašanja v okviru naše celovite storitve.

Povsem enostavno pa nas lahko tudi pokličete na 01 777 41 23 in naši kompetentni strokovnjaki bodo odgovoril na Vaša vprašanja.

Naša ekipa se veseli Vašega klica.

best connect je vodilna skupnost za nakup energije za podjetnike v Sloveniji in Avstriji. Za svojih 13.000 članov kupujemo elektriko in plin ter se izpogajamo za količinski obseg več kot 500 milijonov kilovatnih ur letno. Z združevanjem povpraševanja dosegamo ekskluzivno tarifo za velike odjemalce, ki jo prenesemo neposredno na svoje člane. Skupno smo članom v zadnjih letih prihranili več kot 100 milijonov evrov.

Kot član si zagotovite korist na podlagi najboljših mogočih cen na slovenskem trgu električne energije in plina, ne da bi morali v to vlagati svoj čas, osebje in druge kapacitete. Zanesljivo prevzemamo vso skrb za celotno upravljanje prejemanja energije za vaše podjetje. Vam ni treba skrbeti za nič, lahko se sprostite, medtem ko avtomatsko varčujete.

Mi nismo dobavitelj energije, temveč nabavna skupnost. Kot nabavna skupnost se vsako leto znova pogajamo za ekskluzivne tarife za električno energijo in plin ter jih prenašamo na svoje člane. Na podlagi združevanja povpraševanja svojih članov smo v pogajanjih z dobavitelji energije močni in tako stalno dosegamo najboljše mogoče cene električne energije in plina.

Z združevanjem povpraševanja na tisoče članov lahko izpogajamo ekskluzivne tarife kot za veleodjemalce. Vsako leto pripravimo nov razpis.

Pogodbo potrebujemo, da lahko uspešno delamo za Vas in opravimo vse potrebne postopke z dobavitelji energije. Prevzamemo celotni energetski menedžment od od pogajanj o cenah energije do menjave ponudnika.

Takoj ko prejmemo Vaše podpisano pooblastilo in Vaše aktualne račune za elektriko in plin, preverimo in analiziramo podatke ter začnemo pogajanja z dobavitelji energije. V primeru prihranka se opravi menjava. Če ste pri svojem trenutnem dobavitelju najbolje preskrbljeni in trenutno ni mogoče doseči nobenega prihranka, ostane vse po starem. Pogajanja o cenah potekajo nenehno in takoj ko bomo dosegli boljšo ceno, bomo začeli postopek menjave za Vas. Vam za to ni treba storiti nič, vse kar je potrebno za Vas prevzamemo in opravimo mi.

Ne, bodite brez skrbi. Menjava dobavitelja energije nikakor ne vpliva na Vašo preskrbo z energijo. Z električno energijo boste še naprej varno preskrbljeni.

Da se lahko z dobavitelji energije dogovorimo za najboljše mogoče cene električne energije in plina, moramo biti zmožni količinski obseg zagotavljati za določen čas. Nadaljnji razlog za minimalno trajanje pogodbe za čas 3 let je, da za Vas občasno tudi v primeru mogočega prihranka ne moremo takoj opraviti menjave, ker ste še vezani na aktualnega dobavitelja energije.

Članstvo je brezplačno, uspešnost pa je pošteno porazdeljena: samo v primeru uspeha si zaslužimo nagrado. Višina našega na uspeh vezanega honorarja znaša 25 odstotkov od doseženega prihranka. Brez Vašega prihranka tudi našega honorarja ni.

Prihranek se izračuna iz razlike med stroški električne energije oz. plina, ki bi jih član kot individualna stranka po splošni tarifi za poslovni odjem moral plačati pri lokalnem dobavitelju in dejanskimi stroški v obračunskem obdobju. Pri tem se upoštevajo vsi morebitni prejeti rabati in povračila. Obračunsko obdobje je enako individualnemu obračunskemu obdobju člana pri njegovem dobavitelju energije.

Račun za na uspeh vezani honorar, ki ga prejme best connect, Vam praviloma pošljemo enkrat letno.

Ne! Članstvo ne preneha, če menjavo dobavitelja opravite sami. Še naprej ste deležni koristi, ki jih imate na podlagi stalnega pregleda, ki ga imajo nad trgom naši strokovnjaki. Takoj ko lahko za Vas dosežemo prihranek, za Vas znova opravimo zamenjavo.

Da, še naprej boste od svojega dobavitelja energije prejemali račune za stroške energije, uporabo omrežja, prispevke in davek na dodano vrednost (DDV).

Naše storitve ponujamo izključno podjetnikom, kmetom in zasebnikom v Avstriji in Sloveniji.

Obrnite se na nas, tako da lahko za Vas opravimo vse potrebne korake, na primer odjavo ali spremembo prijave. Pokličite nas na našo številko za pomoč uporabnikom: 01/777 41 23 ali nam pišite na elektronski naslov: info@bestconnect.si.

Upravljavec omrežja je lastnik električnega voda in števcev. Odčitavanje porabe poteka za Vas kot člana best connect še naprej tako kot doslej. Če stanja števca ne odčita upravljavec omrežja ali tega ne storite Vi, se poraba ugotavlja računsko (ocena). Stroški omrežja so tako kot stroški energije odvisni od porabe.

Pri starih članih izračun mesečnega pavšala temelji na porabi prejšnjega leta.
V primeru zamenjave dobavitelja distributer dobavitelju energije posreduje porabo prejšnjega leta. Na podlagi tega se izračuna znesek obroka, ki vsebuje stroške energije, stroške omrežja, prispevke in DDV.

Mesečni pavšal se izračuna na podlagi porabe v prejšnjem leta in če je vaša poraba v tem letu večja, pride do poračuna.
V redkih primerih vaš upravljavec omrežja vašo porabo v prejšnjem letu ugotovi računsko (to pomeni, da stanje števca ni dejansko odčitano) in pri tem se lahko zgodi, da upravljavec omrežja letno porabo oceni prenizko. V tem primeru pride ob obračunu do dodatnega plačila oziroma poračuna.
V primeru zamenjave med letom (obračunsko obdobje ne zajema celega leta) se lahko zgodi, da je za obrok določen prenizek znesek.

Račun sestavljajo stroški energije, stroški omrežja, prispevki in davki. Prihranek, dosežen prek best connect, zadeva samo stroške energije, saj so vsi drugi stroški zakonsko določeni.

Račun za energijo vsebuje naslednje postavke: cena energije v €/kWh ob navedbi osnovne cene, tarife za omrežnino, prispevki in DDV. Cena energije in stroški za omrežnino so odvisni od porabe.

Veselimo se vašega klica na našo številko za pomoč uporabnikom: 01/777 41 23, lahko pa nam svoje vprašanje pošljete po elektronski pošti na naslov info@bestconnect.si