Od kod prihajajo visoke cene električne energije?

Cene električne energije na borzah vztrajno naraščajo od začetka leta 2021, od zadnjega četrtletja 2021 pa z neverjetnim tempom. Če je kilovatna ura električne energije za leto 2023 marca 2021 stala 5,5 centa, je bila cena junija 2022 na borzi več kot 35 centov. Velika eksplozija cen energentov je torej še pred nami.

Zvišane cene plina in visoke cene CO sta navedena kot razloga za to, kot tudi dejstvo, da zaskrbljenost zaradi ozkih grl pri dobavi energije dviguje cene na energetskih borzah. Zakaj ima visoka sploh cena plina tako velik vpliv na ceno električne energije v Sloveniji, ko pa velik del naše električne energije proizvedemo s sami? Zakaj cene električne energije tako hitro rastejo?  

Cena plina dvigne tudi ceno električne energije

Za to obstajata dva glavna razloga: Po eni strani lahko proizvajalci energije, ki jo proizvedejo, »s pritiskom na gumb« na borzi prodajo v tujino. Cena, ki jo je mogoče doseči doma, mora torej ustrezati vsaj tisti na mednarodni borzi.  

Na drugi strani cene energije med drugim določa tako imenovani merit order. Ta določa vrstni red uporabe elektrarn in s tem dosegljivo ceno glede na povpraševanje po električni energiji.  

Najprej energijo proizvajajo najcenejši proizvajalci (npr. hidroenergija), ko se poveča povpraševanje po električni energiji, se nato vključijo dražji proizvajalci (npr. plin).  

Ceno električne energije za vse proizvajalce, ki so v proizvodni verigi, določi najdražji proizvajalec. Elektrarne, ki proizvajajo poceni, dobijo nesorazmerno višje prihodke od proizvodnje električne energije, če je za uporabo potrebna le draga plinska elektrarna.  

V trenutnih tržnih razmerah upravljavci hidroelektrarn zaslužijo ogromne vsote s svojo elektriko, ki je dejansko poceni proizvedena.  

Dobršen del visokih cen električne energije je torej domačih.  

Rešitve je treba izvajati na vseh ravneh

Ne zatiskajmo si oči, situacija je dramatična. Potrebno je sprejeti drastične ukrepe za trajno znižanje cen energije. Da bi to naredili, moramo razmisliti o kratkoročnih in srednjeročnih rešitvah ter o ukrepih, ki jih kot podjetniki lahko izvedemo sami, in tistih, ki jih je treba izvajati na politični ravni.  

Kratkoročno je nenadzorovan energetski trg mogoče obvladovati le s političnimi ukrepi.  

Potrebno je znižanje ali opustitev davkov in prispevkov na energijo, kot tudi sprememba pravil igre pri oblikovanju cen energije (glej zgoraj: merit order). V Španiji so se na primer upravljalci poceni elektrarn dolžni odpovedati velikemu delu dobička, ustvarjenega na borzah.  

Hitra razširitev obnovljivih virov energije

Srednjeročno moramo spodbujati širjenje obnovljivih virov energije, kot so sončne elektrarne in veter ter spodbujati širjenje skladiščenja električne energije in energetske skupnosti obnovljivih virov energije.  

To znižuje stroške energije, saj se porablja cenejša, lokalno proizvedena energija. Uporaba dragih elektrarn ni več nujna oziroma le občasno, zato se cene za preostalo energijo trajno znižujejo. Prav tako si bioplin in vodik zaslužita intenzivnejšo obravnavo.  

Za podjetnike postaja nujno, da se posvetujejo s strokovnjaki, s katerimi lahko pripravijo rešitve za nabavo energije, samoproizvodnjo, shranjevanje energije ali pridružitev energetskim skupnostim.